System obsługi konferencji

Korzyści

Działaj efektywnie!

System wspomaga przygotowywanie i promowanie konferencji oraz ich przebieg.

Zyskaj czas!

System oszczędza Twój czas, gdyż pozwala on automatyzować typowe czynności wykonywane na różnych etapach zarządzania konferencją - od promocji, po finalne rozliczenia.

Łatwo zarządzaj publikacjami

System oferuje proste mechanizmy kompleksowego zarządzania obiegiem zgłoszonych referatów oraz ich recenzji.

Strona konferencji

Nasz system stworzy Ci witrynę odpowiednio prezentującą Twoją konferencję. Możesz dostosować ją dla swoich potrzeb lub skorzystać z przygotowanych szablonów. Gotowe moduły zapewniają prezentację m.in. aktualnych dat ważnych wydarzeń związanych z konferencją oraz dostęp do panelu uczestnika.

System rejestracji użytkowników

System rejestracji osób chcących uczestniczyć w konferencji pozwoli Ci na zebranie danych uczestników, ustalenie tematyki, ustalenie danych do wystawienia faktur oraz przyjmowanie referatów. Uczestnicy mają bezpośredni dostęp do swoich danych, możliwość zmiany informacji oraz śledzenia procesu recenzji publikacji.

System wysyłania powiadomień

Możesz informować potencjalnych uczestników o zbliżającej się konferencji, powiadamiać osoby zarejestrowane o zmianie statusu recenzowanych referatów, przypominać o ważnych datach i wydarzeniach.

Przyjmowanie i recenzowanie artykułów

Masz możliwość zebrania publikacji do recenzji oraz przydzielanie recenzentów według kategorii lub słów kluczowych. Zawsze będziesz wiedział, ile artykułów otrzymał recenzent. Będziesz także na bieżąco miał podgląd na liczbę otrzymanych recenzji. Ostatecznie system potrafi automatycznie akceptować referaty do publikacji, można także robić to ręcznie.

Obsługa płatności

Moduł rozliczeń umożliwia dokładne wyliczenie kosztów konferencji dla każdego z uczestników indywidualnie. Możesz wystawić fakturę i na bieżąco mieć podgląd osób, które jeszcze nie dokonały płatności z możliwością wysłania im powiadomienia.

Sprawy związane z obsługą konferencji

Rejestruj osoby, które przyjechały na konferencję, przygotuj szablony identyfikatorów oraz certyfikatów uczestnictwa. Dodatkowo moduł hotelowy umożliwi uczestnikom wybór miejsc noclegowych.

Projekt "Portal Nauki" - Platforma transferu wiedzy dla społeczności naukowej i przemysłu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie POIG.02.03.00 2.3. Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury informatycznej nauki Poddziałanie POIG.02.03.03. 2.3.3. Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych. Numer Projektu: POIG.02.03.03-00-091/10